Boka «Jeg gikk meg over sjø og land» blir teaterforestilling.

Tina Marie Tsiplakis

Lørdag 8. desember går første forestilling av «Jeg gikk meg over sjø og land» av stabelen på Deichmanske Nordtvet. Etter nyttår blir forestillingen satt opp på Deichmanske Tøyen.

I samarbeid med Mangfold Forlag skal Teater Leikhus produsere en teaterforestilling basert på barneboken Jeg gikk meg over sjø og land. Historien fortelles fra lille Isak sitt perspektiv, og vi følger hans reise fra Syria og helt til Norge.Teater1

«Jeg skapte denne boka fordi jeg savnet barnebøker som snakket om flyktninger på en måte som barn kunne forstå, samtidig som boken har blitt en god måte for voksne å ta opp dette temaet på» sier Tina Marie Tsiplakis. 

Tea2For Teater Leikhus og Mangfold Forlag var det å lage teater av boken et naturlig neste steg. En teaterforestilling kan åpne for levendegjøring og større forståelse av tematikken. Målgruppen er 3-8 år, men vi håper at dette også vil være noe for hele familien, og et godt utgangspunkt for en god samtale i etterkant.

Teater Leikhus er en frigruppe som produsere og skaper teater for barn og voksne. De skapende utøverne er Lise Andrea Grimelund-Kjelsen og Irene Nessa Bjørnevik.